Conflicten op het werk kennen talrijke potentiële voedingsbodems. Door deze systematisch te bevragen komen we tot een goed inzicht, zodat er correct kan op worden ingespeeld.

  • Waarover gaat het ?
  • Wie zijn de betrokkenen ?
  • Wat is de onderlinge relatie tussen deze betrokkenen ?
  • Hoe gedragen deze betrokkenen zich ?
    Wat zijn de mogelijke gevolgen ?
  • In welke context speelt zich het conflict af ?
  • Welke acties zijn er al ondernomen ?

De term “betrokkenen” kan zowel betrekking hebben op individuen (werknemer, leidingsgevende, …) als op groepen (teams).