Als het conflict escaleert …

Het escalatie model van Friedrich Glasl is alom gekend.

Eerst is er een probleem, dan wordt het een strijd en tenslotte heerst er een bittere oorlog.
Vrienden, kennissen, collega’s worden vijanden, alles draait om stokken in de wielen van de andere te steken, elkaar maximaal te dwarsbomen.

De escalerende dynamiek die tot uiting komt in de communicatie en de interacties tussen de partijen wordt sterk beïnvloed door een aantal instellingen.
Zo treedt de neiging op te categoriseren, te vereenvoudigen en vooral te generaliseren.

Mensen worden aan de hand van de informatie die men over hen heeft onderverdeeld in groepen goed-slecht, te vertrouwen-te wantrouwen enz.
De aanleiding hiervoor is vaak te vinden in uiterlijke kenmerken of gedragingen.

Stereotypering wordt gebruikt als een discriminerend vooroordeel dat een overdreven beeld van een groep of een persoon geeft.

Op zijn beurt werkt dit de polarisatie in de hand die er enkel op gericht is de aandacht te trekken naar de tegenstellingen binnen dit conflict; het zogenaamde zwart-wit denken.

In dit ganse proces van escalatie worden soms ook nieuwe allianties gesmeed; samen tegen -of voor- de ander.
Steevast wordt “ons falen” gekoppeld aan de omstandigheden, terwijl het falen van de ander het bewijs levert van “onkunde” en/of “slechte wil”.

Bij escalerende conflicten is er een wezenlijke afstand tussen de realiteit zoals ze beleefd wordt door de ene en de andere partij.

Anders dan in de rechtbank, gaat de bemiddelaar niet achter de waarheid, achter de mogelijke schuldige aan.
Hij gaat niet (ver)oordelen.

Hij gaat wel samen met de betrokkenen, graven naar de kern van het conflict.

Oorzaken bij escalatie liggen vaak verscholen in de onaangename spanning tussen de gedachten en/of gevoelens die iemand ervaart.

Een vergeefs streven naar bevestiging, zoeken naar zelfrechtvaardiging door de schuld bij de ander te leggen of het voorspellen van het gedrag van de andere door valkuilen op te zetten opdat de eerder gestelde prognose zou uitkomen.

Het zijn de inzichten die tijdens de bemiddeling ontstaan en niet de beantwoording van de schuldvraag, die de betrokkenen met nieuwe ogen doen kijken naar het conflict, naar zichzelf en naar de andere.

Hierin ligt de sleutel tot de-escalatie van het conflict, terwijl de geleden schade bepalend zal zijn voor de verdere relatie tussen de betrokkenen.

Nieuwe breuklijnen

Elke crisis brengt naast verandering ook een aantal pijnpunten aan de oppervlakte.

Ongetwijfeld zullen in de nabije toekomst onze bedrijven en sectoren zich buigen over bijkomende contingency plannen.

Naar arbeid toe heeft deze periode van quarantaine ook een nieuwe breuklijn naar boven gebracht, één tussen de nabijheidswerkers (zij die zich moeten verplaatsen om te werken) en afstandswerkers (zij die zich grotendeels kunnen behelpen via digitale communicatie).

Dat dit een problematiek is die veel complexer is dan de traditionele opdeling blue-collars versus white-collars, hoofdzakelijk gebaseerd op de opleiding en het type van werk, komt omdat de nieuwe breuklijn aan alle fundamentele aspecten van de arbeidsrelatie raakt.

Het is mooi om nabijheidswerkers te belonen met dank-u-vlaggen en applaus, maar riskeert deze nieuwe breuklijn niet uit te groeien tot een heuse kloof?

De traditionele invulling van werk, tijd, plaats en autoriteit komen hier onder druk te staan, meer vragen dan antwoorden.

Hoe enkele fundamentele arbeidsrechten als redelijke dagelijkse en wekelijkse arbeidstijden invullen voor iemand die van thuis werkt en dus op elk ogenblik van de dag -en nacht- kan beschikbaar zijn?

Als nabijheidswerkers de enige zijn die zich verplaatsen, valt er dan ook niets te zeggen om woon-werkverkeer mee tot de arbeidstijd te rekenen in het kader van het verstrekken van een billijke beloning?

Hoe het recht op veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden garanderen, niet enkel in de strikte betekenis, maar ook in de digitale betekenis van cybercriminaliteit?

Wie kan het idee van de salariswagen verantwoorden voor een thuiswerker?

Wat met evaluatiesystemen voor mensen die haast nooit onder het toeziend oog van een overste werken?

Boeiende tijden vergen veel creativiteit, de kwestie is niet of ons arbeidsrecht zal volgen, maar wanneer.

In afwachting riskeert in de leemte van het gecreëerde precedent, menig conflict te ontstaan.

Werkconflicten zijn écht niet grappig!

Conflictbemiddeling is een effectieve manier om problemen en kwesties bespreekbaar te maken, tot een oplossing te komen en werkrelaties te verbeteren.

Verheugd, nieuwsgierig en tegelijkertijd trots zijn Lieve Lagae, Marc Calders en
Maarten Van Hal
u kenbaar te maken dat ze gaan samenwerken onder de alleszeggende naam WerkConflictBemiddeling.

Vanuit de regio’s Antwerpen, Brussel, De Kempen en Oost-Vlaanderen bieden zij werkgevers, teams en werknemers professionele ondersteuning om prille of langdurige conflictsituaties in werksituatie te ontmijnen zodat er weer efficiënt en toekomstgericht samengewerkt kan gaan worden.

Nieuwsgierig geworden wat we voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Lees onze eerste actuele blog en tot ziens!

Het delen van dit bericht wordt geapprecieerd.

Maarten Van Hal
LinkedIn

Lieve Lagae
LinkedIn

Marc Calders
LinkedIn

Verandering na lange afwezigheid

Niets of niemand zit stil, de wereld is constant in verandering, het bedrijfsleven maakt hierop geen uitzondering.

Hopelijk zal binnen enkele weken het normale leven opnieuw hervatten.
Werknemers zullen hun werkplek terug opnemen en ook al is er op het eerste gezicht niets veranderd, het wordt voor iedereen weer aanpassen.

Tijdens de lange afwezigheid zijn nieuwe ideeën gerijpt, toegepast op beperkte schaal, de drang naar verdere optimalisatie…

Bedrijven riskeren te ontwaken in een nieuwe economische realiteit: aanpassen, bijstellen, wijzigen en transformeren zullen veel gebruikte termen worden.

Werknemers lopen het gevaar meegesleept te worden in een curve van ontkenning over verweer tot acceptatie en zoals steeds zal het grote verschil gemaakt worden door de communicatie.

Verandering gaat nooit enkel over het aanvaarden ervan.

Werknemers schikken zich best
wel naar een nieuwe manier van werken, maar als dit enkel betekent dat de weerstand ertegen opgeheven wordt, blijft het conflict bestaan.

Deze conflictsituatie vreet aan de
motivatie en wekt verbittering en vervreemding op.

Een conflict vermijdende communicatie richt zich niet alleen op de kostenbesparing maar ook op de werknemers.
Welke perspectieven biedt de verandering voor hen?
Is iedereen mee in het verhaal van de verandering?

De eenvoudigste weg is deze werknemers mee te nemen in de reflectie, hen te beluisteren en te betrekken in het ganse veranderingsproces.
De beleving van deel uit te maken van de verandering is compleet anders dan die van een verandering opgedrongen te krijgen.