De externe bemiddelaar

WerkConflictBemiddeling.be groepeert enkele enthousiaste erkende sociale bemiddelaars die naast de “bemiddeling in arbeidssituaties” (sociale bemiddeling), de “bemiddeling” in het algemeen meer in de kijker wensen te zetten door zelf “kwalitatieve” bemiddelingen aan te bieden.

Samen bieden ze hun diensten aan in de brede regio Antwerpen, Brussel en Vlaams Brabant en Oost-Vlaanderen
Bemiddelingen kunnen aangeboden worden in het Nederlands, Frans of Engels.

De Bemiddelaars

Lieve Lagae

Tel: +32 473 944 173 info@mediation-at-work.be

Lieve werkte vele jaren als opleider en coach in sociale vaardigheden zowel in de openbare als in de private sector.
Zij ontwikkelde zich breder tot organisatieadviseur met specialisatie in ontwikkelingstrajecten en HRM.
In 2016 werd zij erkend als bemiddelaar in sociale zaken en ging full time aan de slag als bemiddelaar en trainer in bemiddelingsvaardigheden.
De klik met de mediation ontstond twintig jaar geleden in Nederland, waar zij na een basisopleiding haar bemiddelingsvaardigheden integreerde in haar beroepspraktijk.

Welzijn op het werk hangt volgens haar af van goede werkomstandigheden en voorwaarden, van projecten die men als zinvol ervaart en last but not least van een goede samenwerking tussen collega’s en leidinggevenden.
Wrijvingen, belangentegenstellingen, verschil in visie…
Maken mensen gespannen en vijandig.
Om mensen en werkteams gezond te houden dient de bron van spanningen uitgeklaard te worden, hoe sneller hoe beter.
Vanuit deze overtuiging zet zij zich in om in gespannen werksituaties samen met mensen/teams de oorzaken van hun sluimerende of acute conflicten bloot te leggen en hen te begeleiden bij het genereren van werkzame oplossingen.

http://mediation-at-work.be/

Maarten Van Hal

Tel: +32 489 772 882 mailen@metmaarten.be

Al 15 jaar weten mensen Maarten te vinden op het gebied van ‘mens en werk’ als loopbaan- en outplacementcoach.
Gedurende deze periode zag en ziet hij bijna wekelijks en dus van dichtbij arbeidsconflicten ontstaan en verergeren.
Wat begint als een belangentegenstelling eindigt vaak in een patstelling, de verwachtingen, communicatie en samenwerking tussen individuen, teams en/of de leidinggevende(n) geraken niet meer op elkaar afgestemd, negatieve emoties nemen de overhand.

In zijn rol als (erkend) werkconflictbemiddelaar kan Maarten een positieve bijdrage leveren om de verstandhouding op de werkvloer terug harmonieuzer te maken.

Escalaties die soms leiden tot ontslag nemen of krijgen kunnen hiermee perfect vermeden worden.

Marc Calders

Tel : +32 495 402 272 marc.calders@icloud.com

Marc is een ervaren coach in outplacement.
Bijna dagelijks wordt hij geconfronteerd met situaties die geleid hebben tot ontslag, maar die nochtans perfect bemiddelbaar waren.

Hieruit putte hij zijn motivatie om aan de slag te gaan als sociaal bemiddelaar want voor hem is een gezonde werkvloer conflictvrij en moet die vooral een plaats zijn waar talenten mogen bloeien en diversiteit in al haar gelederen laat groeien.
Zijn motto : “werkzaam werk” betekent harder nadenken over werken…