Praktische info

Duur, plaats en tijd

Talrijke factoren (aantal betrokkenen, mate van escalatie, agressie, weerstand, …) beïnvloeden de duurtijd van een bemiddeling.

Bij de introductie maakt de bemiddelaar een raming op over het aantal gesprekken dat hij voorziet en neemt diet op in het bemiddelingsprotocol. Bij overschrijding is het akkoord van de opdrachtgever vereist. De kosten van de bemiddeling (de werkuren van de bemiddelaar, voorbereiding, bemiddeling, rapportering oplossing) worden verhaald aan de opdrachtgever, meestal de werkgever.

De bemiddeling kan plaatsvinden binnen de firma, buitenhuis -op neutraal terrein-, face-to-face of digitaal afhankelijk van onderlingen afspraken.

Meestal geniet de extra-muros, face-to-face optie de voorkeur zodat ze in alle discretie aan het oog van niet-betrokkenen kan ontrokken worden.