De bemiddelaar

De bemiddelaar heeft een grondige opleiding gevolgd, is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie en engageert zich tot een permanente bijscholing.

De houding die hij aanneemt is meervoudig partijdig, dit betekent dat hij geen partij kiest voor de ene fo de andere, maar zich kan inleven in de verschillende standpunten, deze met respect behandelt en zich zo neutraal mogelijk opstelt.

Per definitie maakt de bemiddelaar geen deel uit van het conflict zadat hij er onbevooroordeeld en oplossingsgericht naar kan kijken.

De bemiddelaar draagt zorg voor het kader en het proces en daarbinnen voor elke individuele deelnemer aan de bemiddeling. hij waakt erover dat ook de betrokkenen op een respectvolle en beleefde manier met elkaar communiceren (verbaal en niet-verbaal) en dat de focus van de bemiddeling -het vinden van een oplossing- niet uit het oog wordt verloren.

Extern

De externe bemiddelaar deelt geen historiek met het bedrijf of de werknemers, maar heeft wel veel ervaring met conflicten op de werkvloer in andere bedrijven of sectoren. Dit geeft hem het grote voordeel dat hij zich met veel kennis maar zo neutraal mogelijk onbevooroordeeld en oplossingsgericht  kan opstellen om samen met de betrokkenen een doorbraak in hun geschil te bereiken.