Conflicten op de werkvloer

Conflicten

Waar mensen samenwerken, riskeert men conflicten. Mensen verschillen immers van opvattingen, zijn cultureel of religieus divers, hebben eigen ambities en belangen hanteren andere waarden.
Conflicten kunnen persoonlijk zijn, een diepere achtergrond hebben of zelfs structureel van aard zijn.
Niet zelden is de aversie tegen het begrip conflict zo groot dat het gedurende een lange periode stilzwijgend wordt verzwegen of toegedekt tot de emmer overloopt.

werk conflict sfeerfoto 001 1920

Escaleren

Collega’s en managers zijn zich vaak niet bewust van gistende conflicten op de werkvloer. Plotseling, als een donderslag bij heldere hemel, escalleert iets in geen tijd tot een strijd die mogelijk uitmondt in een (kleine) oorlog.

Werkconflictbemiddeling

Bemiddeling in Sociale Zaken is de officiƫle term die gebruikt wordt voor bemiddeling bij conflicten op het werk. Het is een methode van conflictmanagement waarbij gestreefd wordt om de verschillende partijen, ondanks hun tegenstellingen, met elkaar in dialoog te brengen en oplosingen voor een duurzame samenwerking uit te werken.