Startpagina

Conflicten

Waar mensen samenwerken, riskeert men conflicten. Meestal hebben die conflicten een diepere achtergrond of kunnen ook structureel zijn.
Mensen verschillen immers van opvattingen, zijn culturele of religieuze divers, hebben andere ambities, belangen of waarden en zo durft het al eens te botsen.
Niet zelden is de aversie tegen het begrip conflict zo groot dat in een poging om het te doen verdwijnen, het stilzwijgend wordt verzwegen of toegedekt.

werk conflict sfeerfoto 001 1920

Escaleren

Op deze wijze zijn collega’s en managers zich vaak helemaal niet bewust van langzaam gistende conflicten op de werkvloer tot ze als het ware “plotseling” escaleren : het probleem evolueert zo in geen tijd tot een strijd en riskeert uiteindelijk uit te monden in een (kleine) oorlog.

Werkconflictbemiddeling

Sociale Bemiddeling of Werk-Conflict-Bemiddeling zoals wij het noemen is een methode van conflictmanagement waarbij gestreefd wordt om partijen, ondanks hun tegenstellingen, met elkaar in gesprek te brengen.