De interne bemiddelaar

Kan een interne medewerker van het bedrijf -in de veronderstelling dat hij opgeleid is in de methode en technieken van bemiddeling- ook een bemiddelaar zijn ?

 • De Manager of een medewerker van Human Resources.
  Deze mensen delen de doelstellingen van het bedrijf en hebben toegang tot de historiek van de betrokkenen.
  Net vanuit deze voorkennis en hun eigen engagement is het voor hen moeilijker om op een neutrale manier in de bemiddeling te stappen.

 • De Vertrouwenspersoon (de informele procedure)
  De contacten die de Vertrouwenspersoon onderhoudt, blijven confidentieel.
  Vanuit die ingesteldheid -beroepsgeheim- kan de Vertrouwenspersoon dus niet medewerkers inlichten, laat staan oproepen deel te nemen aan een bemiddeling.

 • De Preventieadviseur Psychosociale Aspecten (de formele procedure)
  Preventieadviseur Psychosociale Aspecten heeft een adviserende functie, zowel tegenover de werkgever als tegenover de werknemer.
  Hij kan moeilijk in een zaak waarin hij al geadviseerd heeft, plots de pet van bemiddelaar opzetten.

 • De externe bemiddelaar heeft als grote voordeel dat hij zonder betrokken te zijn in het conflict en ongebonden ten aanzien van de opdrachtgever, kan optreden om zo neutraal mogelijk, onbevooroordeeld en oplossingsgericht met de betrokkenen naar een doorbraak in hun geschil probeert te komen.

  De Manager, de medewerker van Human Resources, de Vertrouwenspersoon en de Preventieadviseur Psychosociale Aspecten zullen doorverwijzen naar een bemiddelaar en op die manier de bemiddeling werkelijk een kans bieden.