De interne bemiddelaar

Kan een interne medewerker van het bedrijf -in de veronderstelling dat hij opgeleid is in de methode en technieken van bemiddeling- ook een bemiddelaar zijn ?

De meningen zijn hierover verdeeld, hierbij enkele aandachtspunten:

  • De Manager of een medewerker van Human Resources
    delen de doelstellingen van het bedrijf en hebben toegang tot de historiek van de betrokkenen wat het voor hen bemoeilijkt om op een neutrale manier in de bemiddeling te stappen.
  • De contacten die de Vertrouwenspersoon (de informele procedure) onderhoudt, zijn strikt confidentieel. Vanuit dit standpunt kan hij/zij dus onmogelijk medewerkers inlichten en uitnodigen deel te nemen aan een bemiddeling.
  • De Preventieadviseur Psychosociale Aspecten (de formele procedure) heeft vooral een adviserende functie, zowel tegenover de werkgever als tegenover de werknemer. Hij kan moeilijk in één zaak waarin bemiddelen én adviseren.