Nieuws

In het kader van de week van de bemiddeling presenteren we op donderdag 13 oktober 2022 een panelgesprek met prominente sprekers

De erkende bemiddelaar in sociale zaken: welke plaats en rol in werkorganisaties?

Life vanuit de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, Bolivarplaats 20, 2000 ANTWERPEN

Meer info en inschrijving