De voordelen van een externe bemiddelaar

WerkConflictBemiddeling is een team van door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars.
Erkende bemiddelaars hebben niet alleen een grondige opleiding en erkenningsprocedure doorlopen, maar engageren zich ook tot permanente vorming.

De houding van de bemiddelaar is meervoudig partijdig, dit betekent dat hij geen partij kiest voor de ene of de andere, maar zich kan inleven in de verschillende standpunten, deze met respect behandelt en zich zo neutraal mogelijk opstelt.
Dit kan pas wanneer hij geen deel uitmaakt van het werkconflict, maar er onbevooroordeeld en oplossingsgericht naar kijkt.

Men kan dus stellen dat de bemiddelaar zorg draagt voor het kader en het proces, en daarbinnen voor elke individuele deelnemer aan de bemiddeling.

Zo zal hij erover waken dat ook de betrokkenen op een respectvolle en beleefde manier met elkaar -verbaal en niet verbaal-communiceren en dat de focus van de bemiddeling -het vinden van een oplossing- niet uit het oog wordt verloren.