Voordelen

De voordelen van bemiddeling zijn talrijk, vooral omdat er in de eerste plaats gezocht wordt naar een oplossing van het werkconflict.

Bij bemiddeling draait het niet om de schuldvraag, er is dus ook geen sprake van juist of fout.
Alle deelnemers staan op gelijke voet en het is de taak van de bemiddelaar er over te waken dat iedereen op basis van gelijkheid en volgens zijn behoefte en wensen zijn inbreng in de bemiddeling doet.

Een oplossing die tot stand gekomen is dankzij de medewerking van de betrokkenen geniet doorgaans ook een grotere tevredenheid dan één die opgelegd is van hogeruit of buitenaf.

Net vanwege deze participatie in het vinden van een oplossing, leidt bemiddeling vaak tot een positief effect op de relatie, niet onbelangrijk als de betrokkenen ook nog in de toekomst moeten samenwerken.

Uiteindelijk kunnen we ook nog stellen dat een bemiddeling merkelijk goedkoper is dan een gerechtelijke procedure en dat men sneller aan de slag kan gaan, iets wat tijdelijke en dringende maatregelen die achteraf betreurd kunnen worden, overbodig kan maken.