Nieuwe breuklijnen

Elke crisis brengt naast verandering ook een aantal pijnpunten aan de oppervlakte.

Ongetwijfeld zullen in de nabije toekomst onze bedrijven en sectoren zich buigen over bijkomende contingency plannen.

Naar arbeid toe heeft deze periode van quarantaine ook een nieuwe breuklijn naar boven gebracht, één tussen de nabijheidswerkers (zij die zich moeten verplaatsen om te werken) en afstandswerkers (zij die zich grotendeels kunnen behelpen via digitale communicatie).

Dat dit een problematiek is die veel complexer is dan de traditionele opdeling blue-collars versus white-collars, hoofdzakelijk gebaseerd op de opleiding en het type van werk, komt omdat de nieuwe breuklijn aan alle fundamentele aspecten van de arbeidsrelatie raakt.

(meer…)

Verandering na lange afwezigheid

Niets of niemand zit stil, de wereld is constant in verandering, het bedrijfsleven maakt hierop geen uitzondering.

Hopelijk zal binnen enkele weken het normale leven opnieuw hervatten.
Werknemers zullen hun werkplek terug opnemen en ook al is er op het eerste gezicht niets veranderd, het wordt voor iedereen weer aanpassen.

Tijdens de lange afwezigheid zijn nieuwe ideeën gerijpt, toegepast op beperkte schaal, de drang naar verdere optimalisatie…

Bedrijven riskeren te ontwaken in een nieuwe economische realiteit: aanpassen, bijstellen, wijzigen en transformeren zullen veel gebruikte termen worden.

Werknemers lopen het gevaar meegesleept te worden in een curve van ontkenning over verweer tot acceptatie en zoals steeds zal het grote verschil gemaakt worden door de communicatie.

Verandering gaat nooit enkel over het aanvaarden ervan.

Werknemers schikken zich best
wel naar een nieuwe manier van werken, maar als dit enkel betekent dat de weerstand ertegen opgeheven wordt, blijft het conflict bestaan.

Deze conflictsituatie vreet aan de
motivatie en wekt verbittering en vervreemding op.

Een conflict vermijdende communicatie richt zich niet alleen op de kostenbesparing maar ook op de werknemers.
Welke perspectieven biedt de verandering voor hen?
Is iedereen mee in het verhaal van de verandering?

De eenvoudigste weg is deze werknemers mee te nemen in de reflectie, hen te beluisteren en te betrekken in het ganse veranderingsproces.
De beleving van deel uit te maken van de verandering is compleet anders dan die van een verandering opgedrongen te krijgen.