Nieuwe breuklijnen

Elke crisis brengt naast verandering ook een aantal pijnpunten aan de oppervlakte.

Ongetwijfeld zullen in de nabije toekomst onze bedrijven en sectoren zich buigen over bijkomende contingency plannen.

Naar arbeid toe heeft deze periode van quarantaine ook een nieuwe breuklijn naar boven gebracht, één tussen de nabijheidswerkers (zij die zich moeten verplaatsen om te werken) en afstandswerkers (zij die zich grotendeels kunnen behelpen via digitale communicatie).

Dat dit een problematiek is die veel complexer is dan de traditionele opdeling blue-collars versus white-collars, hoofdzakelijk gebaseerd op de opleiding en het type van werk, komt omdat de nieuwe breuklijn aan alle fundamentele aspecten van de arbeidsrelatie raakt.

Het is mooi om nabijheidswerkers te belonen met dank-u-vlaggen en applaus, maar riskeert deze nieuwe breuklijn niet uit te groeien tot een heuse kloof?

De traditionele invulling van werk, tijd, plaats en autoriteit komen hier onder druk te staan, meer vragen dan antwoorden.

Hoe enkele fundamentele arbeidsrechten als redelijke dagelijkse en wekelijkse arbeidstijden invullen voor iemand die van thuis werkt en dus op elk ogenblik van de dag -en nacht- kan beschikbaar zijn?

Als nabijheidswerkers de enige zijn die zich verplaatsen, valt er dan ook niets te zeggen om woon-werkverkeer mee tot de arbeidstijd te rekenen in het kader van het verstrekken van een billijke beloning?

Hoe het recht op veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden garanderen, niet enkel in de strikte betekenis, maar ook in de digitale betekenis van cybercriminaliteit?

Wie kan het idee van de salariswagen verantwoorden voor een thuiswerker?

Wat met evaluatiesystemen voor mensen die haast nooit onder het toeziend oog van een overste werken?

Boeiende tijden vergen veel creativiteit, de kwestie is niet of ons arbeidsrecht zal volgen, maar wanneer.

In afwachting riskeert in de leemte van het gecreëerde precedent, menig conflict te ontstaan.

Verandering na lange afwezigheid

Niets of niemand zit stil, de wereld is constant in verandering, het bedrijfsleven maakt hierop geen uitzondering.

Hopelijk zal binnen enkele weken het normale leven opnieuw hervatten.
Werknemers zullen hun werkplek terug opnemen en ook al is er op het eerste gezicht niets veranderd, het wordt voor iedereen weer aanpassen.

Tijdens de lange afwezigheid zijn nieuwe ideeën gerijpt, toegepast op beperkte schaal, de drang naar verdere optimalisatie…

Bedrijven riskeren te ontwaken in een nieuwe economische realiteit: aanpassen, bijstellen, wijzigen en transformeren zullen veel gebruikte termen worden.

Werknemers lopen het gevaar meegesleept te worden in een curve van ontkenning over verweer tot acceptatie en zoals steeds zal het grote verschil gemaakt worden door de communicatie.

Verandering gaat nooit enkel over het aanvaarden ervan.

Werknemers schikken zich best
wel naar een nieuwe manier van werken, maar als dit enkel betekent dat de weerstand ertegen opgeheven wordt, blijft het conflict bestaan.

Deze conflictsituatie vreet aan de
motivatie en wekt verbittering en vervreemding op.

Een conflict vermijdende communicatie richt zich niet alleen op de kostenbesparing maar ook op de werknemers.
Welke perspectieven biedt de verandering voor hen?
Is iedereen mee in het verhaal van de verandering?

De eenvoudigste weg is deze werknemers mee te nemen in de reflectie, hen te beluisteren en te betrekken in het ganse veranderingsproces.
De beleving van deel uit te maken van de verandering is compleet anders dan die van een verandering opgedrongen te krijgen.